Tarief

Steun door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Onderstaande informatie is afkomstig van de website Bruxelles Economie et Emploi.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besliste om alle bedrijven te steunen die plaatsen voorbehouden in een opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar et dit ten gunste van hun personeel.

Een beter evenwicht tussen privé- en beroepsleven biedt tal van voordelen: een grotere motivatie, betere flexibiliteit en beschikbaarheid, minder stress en trajecten, minder vertragingen en absenteïsme, betere binding tussen de werknemers, vlottere terugkeer naar het werk na zwangerschapsverlof en ga zo maar door.

Al deze voordelen zijn eveneens HR hefbomen op de prestaties van het bedrijf.

Om in aanmerking te komen voor de subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moeten de bedrijven aan volgende voorwaarden voldoen

Actief zijn in een economische sector die in aanmerking komt voor steunaanvraag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Beschikken over een uitbatingszetel in één van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (of overwegen dit te doen)

Beschikken over menselijke en materiële middelen specifiek verbonden met de activiteit van het bedrijf.  

De bedrijven uitgesloten uit het toepassingsgebied voor steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn

Bedrijven die actief zijn in één van de uitgesloten sectoren (zie De Toegelaten Economische Sectoren);

De bedrijven uit de non-profit of die taken van algemeen belang uitvoeren;

Bedrijven waarvan bekend is dat ze in problemen zijn

Openbare bedrijven

De subsidies worden toegekend voor elke gereserveerde plaats ten voordele van een werknemer en voor de duur van maximum vijf jaar.
Het bedrag van de toegekende steun bedraagt 3.000 € per plaats en per jaar. Een bijkomende steun kan worden toegekend aan bedrijven met infra of matig geschoold personeel.